कृषी विज्ञान केंद्र, दहिगाव-ने च्या वतीने शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन

कृषी विज्ञान केंद्र, दहिगाव-ने च्या वतीने शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्ताने व किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी या मोहिमे अंतर्गत श्री मारुतराव घुले पाटील...

Don`t copy text!