आपण यांना पाहिलंत का.

ताराचंद महादू आल्हाट हे १६-९-२०२१ रोजी घरातून गणपती मिरवणूक वाजवण्यासाठी जातो असे पत्नी सुलोचना ताराचंद आल्हाट त्यांना सांगून गेले, आज पर्यंत आलेच नाही. अशी माहिती त्यांची पत्नी सुलोचना आल्हाट त्यांनी दिली. आपणास भेटले किंवा दिसले तर या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधा. ९०६७९४९८३७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!