आपण स्वतःसाठी रोजच जगतो,थोडं दुसऱ्यांसाठी जगूया…

आपण स्वतःसाठी रोजच जगतो,थोडं दुसऱ्यांसाठी जगूया... या तत्त्वावर श्री. श्याम सुंदर महाराज यांच्याकडून जनजागृती आज रोजी अजिंक्यक्रांती फाऊंडेशन हा सामाजिक उपक्रम पष्टाणे बु.या गावात आयोजित...

Don`t copy text!