शेवगाव तालुक्यातील आखतवाडे या गावात सापडला मृतदेह..

शेवगाव तालुक्यातील आखतवाडे या गावात सापडला मृतदेह युनूस शेख, शेवगाव अहमदनगर जिल्ह्यात श्रीरामपूर संगमनेर राहुरी तालुक्यात मृतदेह आढळले होते काल अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील आखतवाडे या गावात एका अज्ञात इसमाचा … Read More